Modelowy projekt Witaj bazěrujo na ideji bretoniskego DIWAN-modela we Francojskej (KELLEN). Wón jo se wót Serbkego šulskego towaristwa k spěchowanju a rewitalizaciji serbskeje rěcy wuwił a do prakse zawjadł.

Prědnotny cel modificěrowanego rewitalizaciskego programa jo wukubłanje aktiwnych powědarjow górno- resp. dolnoserbskeje rěcy.

Pó žycenju starjejšych źiśi se zanurjaju do serbskeje rěcy pśez nałožowanje dopołneje imersije.

Pśigótujo se běžecy pśechad wót Witaj-metody k bilingualnej wucbje. Až do zastupa do zakładneje šule zamógu te źiśi wótpowědnje stawoju swójogo wuwiśa z dwěma rěcoma wobchadaś a maju južo pśi zašulowanju wjeliki duchny pśedskok napśeśiwo jadnorěcnym źiśam.

WITAJ-źiśownja „Villa Kunterbunt“

Ansprechpartner
Wjednica: Manuela Drinkmanowa
Anschrift
Seminarska droga 4
03044 Chóśebuz
Telefon
0355-24764
Fax
0355-24764

WITAJ-źiśownja „Mato Rizo“

Ansprechpartner
Wjednica: Diana Buchanowa
Anschrift
Žylojska gólna droga 1
03055 Chóśebuz
Telefon
0355-873549
Fax
0355-29060727