Domowina jo politiski njewótwisny a samostatny Zwězk Łužyskich Serbow a kšywowy zwězk serbskich towaristwow w Górnej, srjejźnej a Dolnej Łužycy, kenž zastupujo narodne zajmy a wólu serbskego luda. W ramiku swójeje sobuzagronitosći za dalšny pśichod serbskeje narodnosći wuwija a podpěrujo Domowina projekty, kótarež su na zdźaržanje a narodne wózroźenje serbstwa wusměrjone. K tomu słuša teke pósrědnjenje wědy wó stawiznach Serbow. Domowina nałožujo w swójej źěłabnosći ako pśespytowane formy narodnokulturnego źěła tak teke nowe móžnosći, struktury a formy, aby se nejžlěpjej na specifisku rěcnu situaciju a cełkowne narodne zajmy Serbow nastajiła a swóju statkownosć w zjawnosći wukšuśiła. Wóna se wuznawa k lichotnodemokratiskemu zakładnemu pórědoju w Zwězkowej republice Nimska.

Ansprechpartner
Zastupujucy jadnaŕ: Marcus Końcaŕ
Anschrift
A. Bebelowa droga 82 03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 426
Link zur Homepage