Serbski ludowy ansambel, kenž jo se w lěśe 1952 na iniciatiwu Domowiny załožył, jo jadnučke profesionelne jawišćo za muziku, reju a spiwanje Łužyskich Serbow. Spěchowanje wón dostanjo wót Załožby za serbski lud.

Te tśi sparty ansambla (chor, balet a orchester) woplěwaju, zachowaju a wuwijaju kulturelne tradicije Serbow w modernej wuměłskej interpretaciji. Wósebnje popularne su swóje źiwadłowe graśa za źiśi (n.pś. te muzikaliske bajki k ptaškowej swajźbje). Mimo togo spěchujo ludowy ansambel wuměłski dorost a jo južo bejnu licbu narodnych a mjazynarodnych gósćowych wustupow – we wěcej ako 40 krajow na 4 kontinentach – měł.

Ansprechpartner
Jana Krügerowa
Anschrift
informaciski centrum Dolna Łužyca
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 477
E-Mail-Adresse
Link zur Homepage