Chóśebuz jo město nimsko-serbskeje bikulturalnosći. Město jo źinsa politiski a kulturelny centrum Serbow w kraju Bramborska a porucyjo starodawne tradicije rowno tak ako modernu pśibytnosć Serbow.

Kulturne porucenja města su bogate w swojej wjelerakosći a kradu woglědanja godne.

Woglěd Statnego źiwadła, měsćańskeje hale, pupkowego źiwadła „Tyca“ abo konserwatorija lubje njezabytne dožywjenja.

Dajśo se zawjasć k woglěźe muzejow a galerijow města. Woglědajśo źe raz Dolnołužyski aptekojski muzej, Serbski muzej, Techniski pomnik Sprjewiny młyn, Domowniski muzej Dešno...

Abo dajśo se wuwjasć do rědnučkich cerkwjow našogo města.

Abo informěrujśo se direktnje pla Chośebuskego serwisa.

Statne źíwadło Chóśebuz na Schillerowem naměsće.

Anschrift
CottbusService/Chóśebuz serwis
Berliner Platz 6/Stadthalle/Měsćańska hala
03046 Cottbus/Chóśebuz