Serbski institut w Chóśebuzu jo wótnožka Serbskego instituta w Budyšynje. Wón pśepytujo rěc, stawizny a kulturu Serbow w Dolnej Łužycy w zachadnosći a pśibytnosći. Sobuźěłaśerje zběraju a archiwěruju te k tomu notne materialije, pśigótuju je za wědomnostne slěźenje a spśistupnjaju je zjawnosći. Procujo se wó to, pozitiwnje na kulturnu a rěcnu praksu Serbow statkowaś.

Mimo togo su interdisciplinarne slěźenja instituta wusměrjone na aktualne połoženje, wósebnosći a pśirownowanje małych rěcow a kulturow w Europje.

Ansprechpartner
Wjednik: Dr. Hauke Bartels
Anschrift
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 482
Fax
0355-48576 494
Link zur Homepage