Serbski program

Dolnoserbski rozgłosowy program Bramborskego serbskego radija se producěrujo w Chóśebuskem studiju rbb. Wón pódawa pśisłucharjam za tyźeń jadnasćo a poł góźinow zajmne wusćełanja – informatiwne a rozwjaselece – wó historiji, kulturje a wó wšednem žywjenju a źěle Serbow w dokumentacijach, featurach, reportažach, słuchograśach, portrejach, w literaturje a muzice. K tomu pśidu teke cerkwine wusćełanja, magaciny, kubłańske programy, źiśece a młoźinske wusćełanja.

ŁUŽYCA

Wót 1992 se wusćeła telewizijny program "ŁUŽYCA" w dolnoserbskej rěcy z nimskimi pódtitulami jaden raz w mjasecu. Se pokazuju pśinoski ku kulturje, wšednemu dnjoju, nałogam a tradicionelnemu rucnikarstwoju Serbow. Tuchylnej moderatora stej Christian Matthée und Anja Pohončowa.

Ansprechpartner
Zagronita redaktorka: Marion Stenselowa
Anschrift
rbb-studio Chóśebuz
Serbski program
Barlinska droga 155
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-1439 171
Fax
0355-1439 179
E-Mail-Adresse
Wichtiger Hinweis
wusćełańske case:
pónjeźele až pětk zeger 12:00 Uhr - 13:00 Uhr a
zeger 19:00 - zeger 20:00 (wóspjetowanje)
njeźela zeger 12:30 - zeger 14:00