Serbska kulturna informacija LODKA jo wótnožka Załožby za serbski lud, kótaraž jo se wótwóriła 6. měrca 1992 w Chóśebuzu. Wóna informěrujo wó žywjenju, stawiznach a rěcy łužyskich Serbow tak ako wó zarědowanjach.

Woglědarjoju se póbitujo mimo togo wobšyrny sortiment, ako wopśimjujo serbske kulturne znankstwa, publikacije a tonowe nosarje wó serbskem žywjenju we wšakorakich rěcach.

Dolnoserbske pomjenjenje LODKA se póśěgujo na jaden part na funkciju togo informatiskego městna ako loda a stoj na drugi part symboliski za ceło wósebny pókład – za drogotne kulturne bogatstwo małego słowjańskego luda Serbow, ako ma se zachowaś a woplěwaś.

Ansprechpartner
Milena Stockowa
Anschrift
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 468
Fax
0355-48576 469
E-Mail-Adresse
Link zur Homepage