Dolnoserbska biblioteka jo se wótwóriła 20. junija 1991 z pómocu Niermannoweje załožby, Měsćańskeje a regionalneje biblioteki Chóśebuz a Domowiny.

K dispoziciji stoje knigły a druge śišćane wóry tak ako wobrazowe a tonowe nosarje za powšykne kubłanje, šulske a powołańske pótrěbnosći, za rozwjaselenje a za zaběru w lichem casu – w dolnoserbskej, górnoserbskej a teke w nimskej rěcy.

Woglědaŕ móžo na wótpowědujucych cytańskich městnach teke do antikwariskich serbskich publikacijow z wósebneje zběrki a do jadnosamych eksemplarow (knigłow, casnikow a casopisow) póglědnuś.

Tuchylny wobstatk biblioteki wopśimujo pśez pódpěrowanje Załožby za serbski lud a pósćenja wěcej ako 8000 medijow.

Ansprechpartner
Weronika Žurowa
Anschrift
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 473
E-Mail-Adresse
Link zur Homepage
Öffnungszeiten
pónjeźele - pětka wót zeger 10.00 do 12.30 a wót zeger 13.00 do 16.30