Sportnišćowe wobgospodarjenje jo posłužbowe pśedewześe města, kotarež w ramiku financielnych možnosćow zawěsćujo trěbne materielno-techniske wuměnjenja za wugbaśowy, dorostowy, šyrokostny a šulski sport. Wono jo za zastojanje a organizěrowanje młogich komunalnych sportnišćow a institucijow zagronite. K tym słušaju se sportowy centrum, sportowy kompleks Stadion pśijaśelstwa, sportowy kompleks Pśi pśěrowje, sportowy załožk Pśi zarězarni, sportowe załožki w Chmjelowje a pśi E. Barlachowej droze, sportnišća w Dešanku, Rogeńcu, Šlichowje, na Droze E. Wolfoweje kaž teke Sportowe studio połnoc.

Allgemeine Informationen

Link zur Homepage
Anschrift
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
Sportnišćowe wobgospodarjenje města Chóśebuza
Dresdener Straße/ Drježdźańska droga 18
03050 Cottbus / Chóśebuz
Telefon
0355/48 62 00
Fax
0355/48 62 01
E-Mail-Adresse