Chóśebuz jo w kraju Bramborskej wažna městnosć za wědomnosć, kulturu a posłužby. To možośo dožywiś nic jano pśi cytanju studijnych porucenjow, pśi wuchojźowanju po modelowem měsćańskem źělu abo na błyšćecych premjerach statnego źiwadła. Teke nowo wugotowane internetowe boki Łužyskego wušego centruma pokazuju zaśišć žywego duchno-kulturnego žywjenja, wobšyrnych turistiskich porucenjow a posłužbow zjawnego zastojnstwa. Wirtuelny měsćański běrow ma až do źinsajšnego južo wěcej ako 150 posłužbow a wušej 60 dokumentow za Was pśigotowane. Chóśebuzarkam a Chóśebuzarjam njamožo internet kuždy woglěd do zastojnstwa zežariś. Ale won zamožo jich derje poraźowaś a pomogaś, aby njetrěbne drogi wotpadnuli.

Bergarki a bergarje mogu wirtuelnje ze swojimi měsćańskimi wotposłańcami komunicěrowaś. To cyni demokratiju pśeglědnjejšu a zjadnorijo sobustatkowanje pśi źěle měsćańskego sejmika.

Aspekty gospodarskego spěchowanja, informacije k našym technologiskim śěžyšćam kaž teke k aktualnje wužywajomnym pśedewześowym pśestrěnjam a datowa banka pśedewześow za inwestorow su teke posłužby, kenž my běžnje za Was wudospołnijomy.

Wšykne zarědowanja, wjele datow, licbow a faktow wo Chóśebuzu, zběrka měsćańskego pšawa a struktura radnice su wupokazane a stawnje wotnowjone porucenja, kotarež Wy na našom homepage namakaśo.

Woglědarjow našogo homepage pśepšosyjom na wupominajuce wirtuelne wuchojźowanje po parku a groźe w Rogeńcu, po měsćańskem centrumje, po našych muzejach, wusokošulskich kubłanišćach abo pśedewześowych pśetrěnjach. Snaź se rozsuźijośo, raz do togo nejrědnjejšego městna našogo regiona woglědaś abo how ako inwestor źěłat pśijěś. Pśez to by ja se wjelgin wjaseliła.

wušy šołta

Ansprechpartner
Tobias Schick
wušy šołta
Anschrift
Neumarkt / Nowe wiki 5
03046 Cottbus / Chóśebuz
Telefon
0355/ 612 2000
Fax
0355/ 23564