• Witajśo do Chóśebuza
  • Woplěwanje serbskeje kultury
Bźezwokrejsne město na pódpołdnju Bramborskeje ze swójimi lěbda 100.000 wobydlarjami se rozmějo ako moderny centrum Łužyce, źož wuslěźujo, wugótujo a zwopšawdnjujo se strukturna změna specielnje energijoweje branže. Chóśebuz jo młode uniwersitne a tradicionalne parkowe město. Rědny flak zemje, źož móžoš se derje cuś.

Sorbische/Wendische Veranstaltungen

28.01. 13:30 UhrAlte Schule Ruben

Fastnacht mit Trachtenumzug

03.02. 08:00 UhrSchmogrow

Zampern zur Jugendfastnacht