Serbski muzej w Chóśebuzu prezentěrujo swójim wóglědarjam stawnu wustajeńcu wó kulturnych stawiznach Serbow w Dolnej Łužycy. Wótměnjate muzejowe wobchójźenje dajo wóglědarjow póglědaś do serbskego žywjenja zachadnosći a pśibytnosći. Drogotne originale, wuběrne repliki a wjelerake medialne pórucenja pósrědniju wjele gódnego wó temach wěra a nabóžnina, rěc a literatura, nałožki a narodna drastwa, muzika a jawisćowe wuměłstwo, ale tež wó temje industrializacija a pśewrośenje, kaž wó wobgrozenju a wó zgubjenju serbskeje domownje a identity.

Wósebne wustajeńce a wjelerake zarědowanja wudopołnje pórucenja muzeja. Wóni se pśiwobrośuju historiskim, ale teke aktualnym nastupnosćam serbskego žywjenja, a kśě woglědarjow sensibilizěrowaś za pšašanja wó zachowanju serbstwa.

Anschrift
Serbski muzej
Młyńska droga 12
03046 Cottbus
Link zur Homepage