Tradicije a nałogi su wjeraški a bytostne wurazy serbskeje kultury – ale nic jadnučke. Nejwěcej rozšyrjone nałogi w Dolnej Łužycy su zapust a camprowanje, jatšowny wogoń, stajanje majskego boma, tak teke łapanje kokota. Toś te nałogi su wusko zwězane z pśirodu su zwětšego tatańskego pochada a su po wěrje našych prědownikow dejali zymu wugnaś a płodnosć powušyś.

W Chóśebuzu swěśe se toś te nałogi wosebnje w takich měsćańskich źělach, kěnž maju wejsańsku strukturu ako na pśikład w Strobicach, Zaspach, Škodowje, Žylowku, Dešanku, Depsku, Rogoznje abo w Žylowje. Wosebnosć jo teke zapustowy pśešěg Dolnoserbskego gymnaziuma pśez centrum města, kotaryž gymnaziasty w lěśu 2006 k 20. razoju pśewjedu.

W našej zarědowańskej pratyji namakaśo kulturne porucenja Serbow.

Ansprechpartner
zagronit za nastupnosći Serbow
Anschrift
Anna.Kossatz-Kosel
Neumarkt 5/ Nowe wiki 5
03046 Cottbus/ Chóśebuz
Telefon
0355/ 612 2014
Anschrift
Serbska kulturna informacija LODKA
Wendisches Haus/ Serbski dom
August- Bebel- Straße 82/ A. Bebelowa droga 82
03046 Cottbus/ Chóśebuz
Telefon
0355/ 48576 468
Fax
0355/ 48576 469
Link zur Homepage
E-Mail-Adresse