Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz jo se załožyło w maju 1992. K nadawkam źěłanišća słušaju mjazy drugimi wuźěłanje a dalejpisanje ramikowych wucbnych planow za serbšćinu, wuwiśe wucbnych a wuknjeńskich srědkow za pśedmjat serbšćina a za wucbu w źěłowej rěcy serbšćina, dokubłanje ceptarkow a ceptarjow serbšćiny a intensiwne dalejkubłanje serbšćina za pśidatnu kwalifikaciju „Bilingualne wucenje a wuknjenje“ pó § 17 Bramborskeje kazni za kubłanje ceptarjow.

Zapśimjone do źěła ABC-eja su ceptarki a ceptarje z Dolnoserbskego gymaziuma Chóśebuz, ze zakładnych šulow wokrejsa Sprjejwja-Nysa a z Chóśebuza tak ako cełkowneje šule w Bórkowach.

Ansprechpartner
Wjednica: Dr. Christiana Piniekowa
Anschrift
Žylojska droga 37
03044 Chóśebuz
Telefon
0355-7299 180
Fax
0355-7299 189
Link zur Homepage