Zobowiązanie wobec natury ...

Made in Germany - Made in Cottbus

Przemysł metalowy i stalowy to tradycyjnie jedna z kluczowych gałęzi gospodarki niemieckiej. Również w regionie stołecznym ta branża należy do gałęzi przemysłu o największym zatrudnieniu i największych obrotach. Cottbus oferuje tej branży silnie ukierunkowanej na eksport bezpośredni dostęp do rynków Europy Środkowo-Wschodniej i jakość „Made in Germany”.
Dla tej branży region Cottbus jest lukratywnym miejscem produkcji. Możliwa jest dostawa części i komponentów do końcowej produkcji w Cottbusie, a dzięki wykorzystaniu powstających efektów synergii - zapewnienie konkurencyjności produktów.
Budowa maszyn i przyrządów umacnia swoją pozycję w Cottbusie w oparciu o zaplecze naukowe. Przedsiębiorstwa znajdują tu młodą kadrę wśród absolwentów Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbusie (BTU) i mają dostęp do praktycznych badań materiałów i systemów budowlanych. Procesy badawcze i naukowe BTU dotyczą takich kluczowych zagadnień, jak wirtualna produkcja i budownictwo z elementów lekkich, technologia informacyjna i elektronika oraz technika pojazdów i napędów i kierują się dzisiejszymi wymaganiami przemysłu i gospodarki. Równie ważna jest dobra relacja kosztów do korzyści oraz duża elastyczność pracobiorców, np. w planowaniu czasu pracy. Rozwinięta świadomość pracowników zwracających uwagę na jakość stanowi podstawę długotrwałego i silnego wzrostu branży w regionie.

Korzyści dla inwestorów

  • Centralne położenie w środku Europy
  • Bliski dostęp do wzrastających rynków Europy Środkowej i Wschodniej
  • Dostępność dużych powierzchni przemysłowych i gospodarczych
  • Bezpośrednie połączenie do autostrady A15 (oś wschód-zachód) i bezpośrednie połączenie do A13 (oś północ-południe)
  • Najlepsze możliwości promocji - najwyższe stawki w Europie
  • Ponadprzeciętna wydajność pracy
  • Doskonała infrastruktura transportu i telekomunikacji