Ogórki ze Spreewaldu i olej lniany z Łużyc

Urozmaicone centrum spożywcze

Ogórki ze Spreewaldu i olej lniany z Łużyc są znane i cenione daleko poza granicami tego regionu. Te i inne produkty ze Spreewaldu wykazują niezbicie, że z regionu cottbuskiego pochodzą sprawni producenci branży spożywczej. Przemysł spożywczy w Brandenburgii należy do gałęzi przemysłu o największych obrotach. W roku 2009 przemysł spożywczy regionu Berlin i Brandenburgia zatrudniał około 22.000 osób w 270 zakładach.
Przemysł spożywczy Brandenburgii stanowi pole kompetencji branżowej i korzysta tym samym z najlepszych warunków promocji ze strony kraju związkowego Dzięki bliskości regionu Cottbus do aglomeracji Berlina, Drezna i Lipska gęsto zaludnione rynki są dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie. Surowce potrzebne do przetwórstwa żywności pochodzą coraz częściej z tradycyjnych i ekologicznych gospodarstw rolnych regionu Łużyc.

Korzyści dla inwestorów

 • Bezpośredni dostęp do rynków Europy Wschodniej z ponad 250 milionami odbiorców końcowych
 • Optymalny punkt wyjściowy do współpracy transgranicznej z Polską i innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej
 • Wysoka liczba wykwalifikowanego personelu w zawodach branży spożywczej i używek w regionie Cottbus (3000 osób w samej branży spożywczej)
 • Atrakcyjne i korzystne tereny pod inwestycje, działki zabudowane oraz powierzchnie magazynowe
 • Najwyższe stawki dofinansowania w Europie
 • Niebiurokratyczne i bezpłatne doradztwo inwestycyjne w ramach cottbuskiego programu wspierania gospodarki

Nauka, badania i sieci kooperacyjne (wyciąg)

 • Institut für Lebensmittel- und Umweltforschung e.V. (ILU) (Instytut Badań Żywności i Środowiska)
 • Branchentransferstelle Ernährungswirtschaft (Placówka Transferu Gospodarki Żywnościowej)
 • Brandenburger ErnährungsNetzwerk e. V. (Brandenburska Sieć Żywnościowa)
 • Innovationszentrum "Technologien für Gesundheit und Ernährung" (IGE) (Ośrodek Innowacji "Technologie Zdrowia i Żywienia")
 • Wirtschaftsvereinigung der Ernährungsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V. (WVEB) (Stowarzyszenie Gospodarki Żywnościowej Berlina i Brandenburgii)
 • W całych Niemczech unikalna organizacja transferu technologii
 • pro agro - Verband zur Förderung des ländlichen Raumes im Land Brandenburg e.V. (Stowarzyszenie Promocji Regionów Wiejskich Brandenburgii)

Przedsiębiorstwa

 • znane w całych Niemczech: markowi producenci, tacy jak Kunella Feinkost GmbH, źródła wody mineralnej Bad Liebenwerda GmbH, producent konserw Spreewaldkonserve Golßen GmbH
 • Różnorodne firmy usługowe i dostawcze, jak zakłady pakowania, konfekcjonowania oraz centra logistyczne osiedliły się w regionie i gwarantują krótką drogę do odbiorcy końcowego