Wysokie technologie w Cottbusie: mobilnie & bezprzewodowo ...

... stałe połączenie ze wszystkimi aglomeracjami.

W Brandenburgii działa ok. 1.200 przedsiębiorstw z zakresu mediów oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Razem z pomocniczymi firmami usługowymi i serwisowymi liczba przedsiębiorstw związanych z tą branżą dochodzi do 1.700, a zatrudniają one około 17.000 osób. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw z dziedziny informacji i komunikacji właśnie w Cottbusie wypracowało swoją pozycję rynkową. To tutaj innowacyjne przedsiębiorstwa tworzą oprogramowanie oraz rozwiązania systemowe dla przeróżnych branż.
Od przedsiębiorstw i usługodawców medialnych, poprzez wydawnictwa i agencje reklamowe, aż po operatorów telekomunikacyjnych i producentów oprogramowania – wszystkie branże ugruntowały swoją pozycję rynkową w Cottbusie. Firmy te wykorzystują przede wszystkim specyficzne zalety tutejszej lokalizacji: krótkie odległości i dobrą dostępność sieci.
Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) w Cottbusie i Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa (HL FH) oraz prawie wszystkie uniwersytety i szkoły wyższe w Berlinie i Brandenburgii oferują kierunki studiów związane z technologią informacyjną (IT).

Korzyści dla inwestorów

  • Najnowocześniejsze instalacje przesyłowe z włókna szklanego
  • Atrakcyjna struktura kosztów, np. za najem powierzchni biurowej
  • Najlepsze możliwości promocji - najwyższe stawki w Europie
  • Niebiurokratyczne i bezpłatne doradztwo inwestycyjne w ramach cottbuskiego programu wspierania gospodarki (EGC)

Nauka, badania, sieci kooperacyjne (wyciąg)

  • Znaczący partnerzy naukowi, jak np. Fraunhofer Anwendungszentrum für Logistiksystemplanung und Informationssysteme (ALl) (Instytut Badań Stosowanych nad Planowaniem Systemów Logistycznych i Informacyjnych im. Fraunhofera), Institut für Informatik, Informations- und Medientechnik (Instytut Informatyki, Technologii Informacyjnej i Medialnej) rozporządzający ponad dziesięcioma katedrami na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus czy Institut für Produktions- und Prozessinformationstechnik e.V. (Instytut Technik Produkcyjnych i Informatyki Procesowej) w Łużyckiej Szkole Wyższej (HL)
  • Skupianie know-how w sieciach kooperacyjnych między instytucjami badawczymi a lokalnymi przedsiębiorstwami – inicjatywa "we make IT.berlinbrandenburg", Medienboard Berlin-Brandenburg,media.net
  • Inne sieci: SeSamBB - Security and Safety made in Berlin-Brandenburg, SIGNUM - Sicherheitswirtschaft und -forschung in Berlin-Brandenburg (systemy zabezpieczeń i ich badania w Berlinie-Brandenburgii), sieć kooperacyjna Kooperationsnetzwerk MOBKOM
  • BIKuM Branchentransferstelle IKT und Medien (branżowa placówka transferu wiedzy technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz mediów