Nowoczesny region energetyczny z tradycjami

Region Energetyczny Łużyce

Wielu ludziom Cottbus kojarzy się z energią. „Napięcie“ zapewniają trzy duże elektrownie w regionie. Okoliczne łużyckie złoża węgla brunatnego dostarczają nośniki energii. Ten region energetyczny jak żaden inny region w Niemczech został ukształtowany przez górnictwo węgla brunatnego. Obecnie branża ta przeżywa przełom.
Dzięki zakrojonym na dużą skalę projektom w zakresie rekultywacji, przebudowy miast, surowców odnawialnych oraz alternatywnego pozyskiwania energii Łużyce stają się innowacyjnym "realnym laboratorium" na wschodzie Republiki Federalnej Niemiec. Tu prowadzi się badania, tworzy nowe rozwiązania, tu odbywa się produkcja. Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU) i Łużycka Szkoła Wyższa (HL) nadają tym pracom nieustanny rytm, będąc przy tym dynamicznym laboratorium badawczym.

Korzyści dla inwestorów

  • Centrum Regionu Energetycznego Łużyce
  • Wysoko wykwalifikowany personel dzięki specjalistycznemu wykształceniu
  • Atrakcyjna struktura kosztów, np. za najem powierzchni biurowej
  • Najwyższe stawki dofinansowania w Europie