Cottbus
Podatek od działalności gospodarczej 400%
Podatek gruntowy A 400 %
Podatek gruntowy B 500%