Miasto Cottbus

. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2015 r.
Osoby bezrobotne razem 7.619 6.867 6.594 6.468 6.258 6.099 5.511 5.140 4.887
Mężczyźni 4.056 3.774 3.671 3.512 3.425 3.445 3.137 2.906 2.878
Kobiety 3.563 3.093 2.923 2.956 2.833 2.654 2.374 2.234 2.009
Stopa bezrobocia
w odniesieniu do wszystkich cywilnych osób zdolnych do pracy
13,8 % 12,6 % 12,1 % 12,0 % 11,6 % 11,5 % 10,4 % 9,7 % 9,4 %