Cottbus/Chóśebuz jest drugim co do wielkości miastem Brandenburgii i jednocześnie największym samorządem brandenburskim na pograniczu polsko-niemieckim. Miasto leży w sercu Europy. Wśród jego 100.000 mieszkanek i mieszkańców oczywistością są ludzie z innych krajów i kultur, którzy pracują, studiują i żyją tu, wzbogacając nasze miasto.

Związki partnerskie z innymi miastami stanowią podstawę ożywionej integracji europejskiej. Charakteryzują się obe wymianą i pokojową koegzystencją. Cottbus/Chóśebuz utrzymuje 7 międzynarodowych i 2 krajowe partnerstwa.

Szczególnie intensywna jest współpraca z miastem partnerskim Zieloną Górą w Polsce. Co roku podpisywane jest porozumienie partnerski, w którym wpisane są konkretne wspólne projekty na dany rok. Wspólne członkostwo w Euroregionie "Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr" stanowi ramę organizacyjną dla wspólnych projektów unijnych, wśród których należy podkreślić szczególnie projekty w ramach programu INTERREG.

Kolejne osiem partnerstw miasta Cottbus/Chóśebuz stwarza mieszkańcom możliwość odkrycia wielu różnych narodowości w ramach istniejących sieci współpracy.

Partnerstwa miasta Cottbus/Chóśebuz rozwijają się dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy w stowarzyszeniach, szkołach, przedszkolach, a także w administracji poświęcają swój wolny czas na rzecz wzajemnego poznania się.

Anschrift
Urząd miasta Cottbus
Biuro burmistrza
Neumarkt 5
03046 Cottbus
Ansprechpartner
Pełnomocnik do spraw stosunków międzynarodowych:
Kristina Neumann
Telefon: (0049) 355 / 612-2025
E-Mail: Kristina.Neumann@cottbus.de