Stadt Cottbus/Chóśebuz

Miasta Cottbus/Chóśebuz i Zielona Góra kontynuują swoją długoletnią i udaną współpracę i koncentrują się w ramach swojej „Wizji przyszłości 2030“ na następujących tematach / pomysłach na projekty, które- zgodnie z oczekiwanymi naborami do programu współpracy INTERREG VI A.