Hello - Cześć – Bonjour – Ciao – aлло - Hallo – Pozdravljeni - aлo

Cottbus/Chóśebuz utrzymuje łącznie dziewięć partnerstw w Europie
Cottbus/Chóśebuz utrzymuje łącznie dziewięć partnerstw w Europie
Franziska Pätzold

Co to są partnerstwa miast?

Partnerstwo miast jest – jak sugeruje nazwa – partnerstwem dwóch gmin mającym na celu długofalową wymianę gospodarczą i kulturalną. Partnerstwo miast ustanawiane jest po podjęciu uchwały organów przedstawicielskich gmin i podpisaniu umowy o partnerstwie przez obu burmistrzów.

Jak wartość dodaną mają partnerstwa miast?

Jako odpowiedź na okrutne doświadczenia historyczne powstała idea europejska – projekt pokojowy, umożliwiający życie w wolności, pokoju, demokracji i dobrobycie. Jeśli zadamy pytanie, w jaki sposób obywatelki i obywatele doświadczają na co dzień Unii Europejskiej, to znacząca rola w tym zakresie przypada partnerstwom miast., ponieważ stanowią one podstawę pokojowej koegzystencji i Europy bliskiej obywatelom.

Dziś w Europie jest około 20.000 partnerstw między miastami. Już na wiele lat przed wprowadzeniem europejskich programów wsparcia miało i ma miejsce po dzień dzisiejszy porozumienie między narodami w Europie, które znacząco przyczyniły się do tego, że UE stała się wspólnotą wartości.

Partnerstwa miast funkcjonują dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy w stowarzyszeniach, szkołach , przedszkolach, a także w administracji poświęcają swój wolny czas na rzecz wzajemnego poznania się. Swoją cenną pracą wzmacniają współpracę pomiędzy obywatelkami i obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Najściślejsze stosunki istnieją z oddalonym o równe sto kilometrów polskim miastem Zieloną Górą . Pierwsze partnerstwo zostało zawarte z miastem Montreuil, jednym z robotniczych przedmieść Paryża. (13.10.1959).

Jak powstały partnerstwa miasta Cottbus/Chóśebuz?

Do Lt 70. XX wieku NRD nie była wskutek doktryny Hallsteina uznawana przez państwa zachodnie, co stanowiło wadę w polityce zagranicznej. Próbowano temu zaradzić zezwalając pod koniec lat 50. na partnerstwa z miastami we Francji i Włoszech.

Celem pierwszego partnerstwa Cottbus/Chóśebuz z francuskim miastem Montreuil (przedmieścia Paryża) była wymiana delegacji radnych oraz delegatów podobnych zakładów pracy z obszaru budownictwa, edukacji narodowej oraz służby zdrowia i pomocy społecznej (wspólne oświadczenie woli z roku 1957).

Dzięki kontaktom pomiędzy Montreuil i Grosseto we Włoszech rozwinęło się partnerstwo niemiecko-włoskie miasta Cottbus/Chóśebuz. Na początku lat 70. lekkoatleci z Montreuil i Grosseto wzięli udział w międzynarodowym festynie sportowym w Cottbus/Chóśebuz.

W kolejnych latach doszły do tego partnerstwa z miastami na wschód od Niemiec. Z miastem Lipieck w Rosji wymiana odbywała się początkowo na poziomie regionu. W 1992 r. zawarto oficjalną umowę o przyjaźni. Z Tyrgowiszte w Bułgarii i słowackim miastem Koszyce wymiana odbywała się na poziomie oficjalnych delegacji przyjeżdżających na ważne wydarzenia społeczne.

Partnerstwa miast z Afryką nie powiodły się ze względu na duża odległość – partnerstwo z Mopti w Mali utknęło już na początku.

W roku 1987 doszło do partnerstwa niemieckim miastem Saarbrücken . Współpracę te udało się zintensyfikować przede wszystkim w obszarach kultury i sportu. Z okazji 30-lecia współpracy nadburmistrz Holger Kelch wpisał się do Złotej Księgi miasta Saarbrücken. Partnerstwo z Gelsenkirchen zaowocowało na początku lat 90. wsparciem dla Cottbus/Chóśebuz przy rozwijaniu administracji samorządowej. Później wymiana odbywała się w dziedzinie sportu.

Najmłodsze partnerstwo z Nuneaton & Bedworth wynikło z zaangażowania nauczycielek i nauczycieli z obu miast. Partnerstwo to charakteryzuje się w szczególności intensywną wymianą uczniów.

Wcześniejsza współpraca Rady Okręgu Cottbus z województwem zielonogórskim i pomiędzy ich „stolicami“, tj. Cottbus i Zieloną Górą dała dała początek polsko-niemieckiemu partnerstwu. W roku 1975 ówcześni szefowie miast podpisali umowę partnerską. Od początku lat 90. współpraca koncentruje się na wspólnych projektach. Dzięki niewielkiej odległości pomiędzy miastami i możliwości otrzymania wsparcia finansowego Euroregionu "Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) z programu INTERREG VA ( www.euroregion-snb.de ) oraz 45 lat doświadczeń łączy nas szczególna przyjaźń. Co roku podczas Winobrania na początku września w Zielonej Górze szefowie obu miast podpisują porozumienie roczne.

Kontynuacja wszystkich partnerstw zawartych przed rokiem 1990 została na początku lat 90. zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Cottbus/Chóśebuz.

Auftritt des Kindermusicals zum Neujahrsempfang

Am 8. Januar 2020 trat das Cottbuser Kindermusical beim Neujahrsempfang der Stadt Cottbus/Chóśebuz auf. Ihr extra für diesen Anlass komponiertes Lied "Cottbus hebt ab" nahm die Gäste zu einem Rundflug durch alle unsere Partnerstädte mit.

Występ Musicalu Dziecięcego na przyjęciu noworocznym W dniu 8 stycznia 2020 r. Musical Dziecięcy z Cottbus wystąpił na przyjęciu noworocznym miasta Cottbus/Chóśebuz. Specjalnie na tę okazję skomponowana pieśń "Cottbus startuje" zabrała gości w „przelot” przez wszystkie nasze miasta partnerskie.

Poznajcie nasze miasta partnerskie!

Zielona Góra (Rzeczpospolita Polska)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1975
 • 140.874 mieszkańców (stan na 30.06.2019), ok. 10 000 studentów
 • Polskie centrum Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr
 • Cecha szczególna Zielonej Góry: 3 poziomy administracji w jednym mieście – Urząd Miasta, Starostwo Powiatu Zielonogórskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Siedziba parlamentu regionalnego – Sejmiku Województwa Lubuskiego,
 • Najbardziej aktywne partnerstwo miasta Cottbus/Chóśebuz
 • Coroczne nowe porozumienie o zaplanowanych wspólnych przedsięwzięciach na kolejny rok (na rok 2020 zaplanowano ok. 78 projektów)
 • Główne obszary współpracy w ramach partnerstwa:
 • Wspólne projekty INTERREG
 • Małe projekty w dziedzinie kultury, sportu, jeździectwa, przedszkoli i NOWOŚĆ! osób z niepełnosprawnościami
 • Wymiana na poziomie administracji, spotkania robocze, wymiana między mieszkańcami
 • Konsensus w pracy w ramach Euroregionu dla spraw polsko-niemieckiego porozumienia, spraw polsko-niemieckich, celów unijnej polityki wsparcia ponad granicami itd.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami w Cottbus/Chóśebuz: podmiot działający poza administracją: Deutsch-Polnischer Verein

Koszyce (Republika Słowacka)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1978
 • Drugie co do wielkości miasto Republiki Słowackiej (238 757 mieszkańców, stan na 31.12.2018) z pięknie odrestaurowanym Starym Miastem – najdłuższym deptakiem w Słowacji
 • Siedziba 3 uniwersytetów (21.000 studentów)
 • Położona najdalej na wschodzie Europy katedra gotycka i jednocześnie największy kościół Słowacji
 • 2013 Europejska Stolica Kultury
 • 2016 Europejskie Miasto Sportu
 • 2018 UNESCO City of Media Arts
 • Były nadburmistrz Rudolf Schuster był w latach 1999 do 2004 prezydentem Republiki Słowackiej.
 • Główne obszary współpracy:
 • wymiana uczniów Gimnazjum im. Maxa Steenbecka i szkołą ZS Kezmarska 28

Tyrgowiszte (Republika Bułgarii)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1975
 • Uroczo położone miasto na przedgórzu Starej Płaniny (ważne położenie geograficzne: bliskość portów Warny nad Morzem Czarnym i Ruse nad Dunajem, stolica Sofia leży ok. 300 km na zachód, a Bukareszt w Rumunii ok. 200 km na północ)
 • 35.453 mieszkańców (31.12.2018)
 • Bliskość stanowiska archeologicznego Missionis
 • Po przełomie społecznym miasto powraca do roli metropolii handlowej (produkcja szyb samochodowych, artykułów gospodarstwa domowego i specjalnego użytku, produkcja mebli, przemysł pożywczy, produkcja tekstyliów, największy eksporter jagnięciny (zwierząt i mięsa) w UE, siedziba słynnych producentów wina i napojów spirytusowych w Bułgarii)
 • W przyszłości rozwój turystyki sanatoryjnej i wellness na bazie lokalnych źródeł wód mineralnych oraz dobrze zachowanej przyrody
 • Główne obszary współpracy:
 • wymiana na poziomie administracji (delegacje poświęcone tematom dotyczącym np. porządku i bezpieczeństwa publicznego, gospodarki, przedszkoli)

Montreuil (Republika Francuska)

 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1959
 • Partnerstwo to – którego początki sięgają lat 50. XX wieku – należy w ogóle do pierwszych w Europie
 • miasto przemysłowe na przedmieściach Paryża w regionie Île-de-France
 • 109.897 mieszkańców (stan na 01.01.2017), drugie co do wielkości miasto departamentu Sekwana-Saint-Denis
 • Do atrakcji należą m.in. 3 zabytki w 3 historycznych komponentach miasta – przemyśle, filmie (siedziba pierwszego studia filmowego we Francji) i kultury religijnej
 • W ratuszu znajdują się obrazy (m.in. Paula Signaca) przedstawiające historię miasta
 • Niezwykłe sady owocowe oraz tzw. „brzoskwiniowe mury“; 5 % powierzchni gminy zajmują boiska i parki
 • Główne obszary współpracy:
 • wymiana na poziomie administracji (delegacje poświęcone np. tematom integracji, rozwoju miasta, środowiska)
 • wymiana uczniów Gimnazjum im. Humboldta z Gimnazjum Marais de Villiers
 • wymiana artystyczna np. Teatru Piccolo czy BLMK (Elektrownia Dieslowska)
 • wymiana sportowa, m.in. udział mieszkańców Montreuil w międzynarodowym turnieju tenisa stołowego ITAC organizowanym przez SG Automation Cottbus

Grosseto (Republika Włoska)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1967
 • 82.353 mieszkańców (31.12.2018)
 • Miasto na południu Toskanii ze wspaniałą historią etruską (starożytny lud z północnej części środkowych Włoch od ok. 800 p.n.e. do 500 n.e.)
 • Położone 140 km na południe od Florencji, na wschód od Morza Tyrreńskiego i na południe od Parku Przyrody „Parco Naturale della Maremma“
 • Starówka z wieloma zabytkowymi budynkami (katedra San Lorenzo, heksagonalne umocnienia z XVI w., cytadela i kościół z XIV i XIII w.)
 • Rozwinięte rolnictwo (uprawa winorośli i oliwek, zbóż, cytrusów, owoców i warzyw)
 • Pułk rozpoznawczy wojsk pancernych Armii Włoskiej stacjonuje w Grosseto od roku 1995
 • Główne obszary współpracy:
 • aktualnie brak
 • w przeszłości wymiana sportowa
 • Współpraca ze stowarzyszeniami w Cottbus/Chóśebuz: w grudniu 2019 r. zostało założone “Włosko-niemieckie stowarzyszenie kulturalne w Cottbus“

Lipieck (Rosja)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1974
 • 509.420 mieszkańców (2019)
 • Miasto w europejskiej części Rosji nad rzeką Woroneż w regionie występowania czarnoziemu, odległość do Moskwy wynosi 450 km, do Woroneża 130 km
 • Założone przez Piotra I centrum metalurgiczne na południe od Moskwy, jeszcze dziś region wydobycia rud żelaza ze stalowniami, przemysłem budowy maszyn i chemicznym
 • Źródła lecznicze i sanatorium
 • Państwowa politechnika oraz liczne szkoły zawodowe
 • Główne obszary współpracy:
 • wymiana na poziomie administracji (delegacje)
 • akcje charytatywne
 • wymiana gospodarcza w celu rozpoczęcia ewentualnych projektów przez firmy po obu stronach (realizacja w Cottbus/Chóśebuz przez spółkę EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH)
 • wymiana młodzieży między grupami kulturalnymi z Cottbus i Lipiecka
 • Współpraca ze stowarzyszeniami w Cottbus/Chóśebuz: w roku 2008 zostało założone stowarzyszenie „Rosyjsko-Niemieckie Forum Kultury” (w skrócie: RUDEK) mające na celu wspieranie rosyjsko-niemieckiego porozumienia; w roku 2010 założone zostało stowarzyszenie „Rosyjsko-Niemiecka Akademia Filmowa”.

Nuneaton & Bedworth (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1999
 • 129 000 mieszkańców
 • Region administracyjny (Borough) z miastami Nuneaton i Bedworth oraz wioską Bulkington
 • Położone w Anglii w pobliżu Birmingham, ok. 160 km na północ od Londynu i 160 km na południe od Manchesteru
 • Wkomponowane w naturalny krajobraz Warwickshire
 • Wiele historycznych budynków, m.in. Katedra w Coventry i dawne opactwo Coombe Abbey
 • Jako dawny ośrodek górniczy miasto przeżywało podobne zmiany strukturalne jak Cottbus po roku 1990
 • Główne obszary współpracy:
 • aktualnie brak
 • w przeszłości wymiana uczniów, wspólna wystawa fotograficzna „Ludzie w portretach“

Saarbrücken (Niemcy)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1987
 • Stolica kraju związkowego Saary z 180.741 mieszkańców (stan na 31.12.2018)
 • Położone na granicy francuskiej z Lotaryngią
 • Jedyne wielkie miasto Kraju Saary
 • Miasto uniwersyteckie
 • Wiele instytucji kultury, jak muzea, galerie, teatry, parki i ogrody, ale także liczne kościoły
 • Szczególne znaczenie historyczne:
 • Powstanie partnerstwa i późniejsze spotkania między Wschodem i Zachodem stanowiły początek końca NRD.
 • Wielu mieszkańców Cottbus zobaczyło tu po raz pierwszy „Zachód“!
 • Główne obszary współpracy:
 • wymiana sportowa (np. kajakarze)
 • współpraca Festiwalu Filmowego Cottbus z Festiwalem Filmowym Maxa Ophülsa w Saarbrücken
 • wymiana na poziomie administracji (delegacje)
 • Okazyjne wzajemne wizyty grup stowarzyszeniowych podczas szczególnych wydarzeń w miastach

Gelsenkirchen (Niemcy)

Stadt Cottbus/Chóśebuz
 • Miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz od roku 1995
 • Duże miasto w Zagłębiu Rury, 260.654 mieszkańców (stand na 31.12.2018)
 • Siedziba wyższych szkół zawodowych i placówek badawczych
 • Miasto w „rewirze wydobywczym“, które dokonało zmian strukturalnych – odejścia od węgla i stali i zwrócenie się ku nowym technologiom (miasto solarne) i usługom
 • Wiele placówek kulturalnych: m.in. Zoo, „Raj Sportu“, park naukowy oraz teatry i muzea
 • Główne obszary współpracy:
 • W okresie po przełomie miasto partnerskie Cottbus/Chóśebuz w trakcie powstawania administracji samorządowej
 • Wielu wolontariuszy przyjechało znad rzeki Emscher na Sprewę
 • Prominentny i mile widziany gość na "Stadionie Przyjaźni ": klub piłkarski FC Schalke 04 (7 meczów w Cottbus/Chóśebuz, ostatnio 11/2008)
 • Od roku 2000 partnerska wymiana teatralna pomiędzy Gelsenkirchen i Cottbus/Chóśebuz