"Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu" to wspólny projekt miast partnerskich Cottbus i Zielonej Góry, który wpisuje się w I. oś priorytetową Programu Współpracy INTERREG VA BB-PL 2014-2020 „Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego” i cel szczegółowy „Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

Park Branitz w Cottbus i Park Zatonie w Zielonej Górze to cenne parki krajobrazowe, które powstały w tym samym czasie pod wzajemnym wpływem ich twórców (księcia Pücklera, księżnej żagańskiej Doroty de Talleyrand-Périgord i Lennégo).

Miasta partnerskie Cottbus i Zielona Góra w ramach wzajemnej pracy postawiły sobie za cel udostępnienie wspólnych cech historycznych obu parków w sposób zrównoważony. Poprzez inwestycje zostaną stworzone nowe atrakcje turystyki kulturowej na obszarze wsparcia. Dzięki temu zarówno jeden jak i drugi kulturowo-historyczny obiekt parkowy zachęci do aktywnego korzystania z dziedzictwa kulturowego.

Aleksandra Dubanowska

W ramach projektu zaplanowano działania infrastrukturalne w Parku Branitz, m.in.:

  • odtworzenie Rabaty Wenus przed wejściem głównym do Pałacu Branitz,
  • odtworzenie Zwierzyńca z Placem Hardenberga,
  • kontynuację remontu dróg parkowych oraz poprawę kompozycji przy wejściu do parku przy Pücklerallee.

W Parku Zatonie zaplanowano również działania infrastrukturalne, m.in.:

  • odtworzenie dawnego układu kompozycyjnego i komunikacyjnego parku,
  • odtworzenie altany różanej i zabytkowego pawilonu,
  • rewitalizacja budynku oranżerii oraz budowa punktu informacji.

Podczas całego okresu realizacji projektu będzie miała miejsce wspólna polsko-niemiecka kampania promocyjna.

Wraz z rewitalizacją parków oraz transgraniczną promocją turystyczną nastąpi wzrost liczby zwiedzających w obu obiektach. Uatrakcyjnienie i udostępnienie obu obiektów mieszkańcom i odwiedzającym stanowią bezpośrednią zaletę dla obszaru wsparcia. Korzyścią jest również przybliżenie społeczeństwu obiektów o unikalnej wartości kulturowo-historycznej i aktywne wykorzystanie ich potencjału. Projekt ma na celu podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru wsparcia, jak również zwiększenie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej.


2 Persönlichkeiten, 2 Parks / 2 postacie, 2 parki

Deutsch-polnischer Werbefilm Wir nehmen Dich mit auf eine kleine Reise, die die Vergangenheit mit der Gegenwart zweier wunderschöner Orte verbindet – zum Branitzer Park in Cottbus und zum Herzoglichen Park Zatonie in Zielona Góra./ Polsko-niemiecki film promocyjny Zabierzemy Cię w krótką podróż łączącą przeszłość z teraźniejszością dwóch niesamowitych miejsc – Parku Książęcego Zatonie w Zielonej Górze oraz Parku Branitz w Cottbus.