Teatr Państwowy (Staatstheater Cottbus) jako teatr repertuarowy jest znany i lubiany również daleko poza granicami miasta. Na trzech scenach przedstawiane są różnorodne, atrakcyjne i ciekawe inscenizacje.

Bezpośrednio w sercu miasta między historycznym a nowoczesnym śródmieściem od prawie 30 lat okazale prezentuje się Hala Miejska (Stadthalle Cottbus) - największy dom imprez Brandenburgii. Tu oferowane są wszystkie rodzaje sztuki rozrywkowej.

Tam, gdzie dawniej uczniowie mieli zajęcia sportowe, dzisiaj odbywają się koncerty na najwyższym poziomie. W konserwatorium przebudowano w tym celu dawną halę sportową na architektonicznie cenną salę koncertową ze wspaniałą akustyką.

Festiwal Filmowy jest wiodącym festiwalem filmu wschodnioeuropejskiego, który co roku daje reprezentatywny przegląd aktualnej produkcji filmów fabularnych całego wschodnioeuropejskiego obszaru. Uwaga koncentruje się na filmach fabularnych, włącznie z krótkimi filmami oraz filmami dziecięcymi i młodzieżowymi.

Ponadto w naszym mieście istnieje duża liczba scen i zespołów. Teatr, koncert czy bajka - wizyta zawsze się opłaca.

W lutym 2011 r. otwarto nowy Teatr Dziecięcy i Młodzieżowy (Kinder- und Jugendtheater) przy placu "Am Erich Kästner Platz". Teraz spektakle, pedagogika teatralna i taneczna oraz teatr marionetek (oferty dawnej sceny lalkowej "Regenbogen") odbywają się w jednym miejscu.

Link zur Homepage
Wiadomości, adresy i terminy odnośnie do sztuki i kultury w Brandenburgii: