Na podstawie analizy struktury gospodarczej Brandenburgii w roku 2005 rząd tego kraju związkowego wyznaczył tak zwane pola kompetencji branżowych, które w poprzednich latach dynamicznie się rozwinęły i wykazują potencjał wzrostu w przyszłości.
Dla Cottbusu na podstawie tej analizy określono pięć następujących kompetencji branżowych, które od tego czasu są celowo promowane i dalej rozwijane.

Żywienie

Ogórki ze Spreewaldu i olej lniany z Łużyc są znane i cenione daleko poza granicami tego regionu. Te i inne produkty ze Spreewaldu wykazują niezbicie, że z regionu cottbuskiego pochodzą sprawni producenci branży spożywczej. Przemysł spożywczy w Brandenburgii należy do gałęzi przemysłu o największych obrotach.

Media, technika informacyjna i komunikacyjna

W Brandenburgii działa ok. 1.200 przedsiębiorstw z zakresu mediów oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej Razem z pomocniczymi firmami usługowymi i serwisowymi liczba przedsiębiorstw związanych z tą branżą dochodzi do 1.700, a zatrudniają one około 17.000 osób. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw tej branży właśnie w Cottbusie wypracowało swoją markę.

Gospodarka i technologia energetyczna

Wielu ludziom Cottbus kojarzy się z energią. „Napięcie“ zapewniają trzy duże elektrownie w regionie. Okoliczne łużyckie złoża węgla brunatnego dostarczają nośniki energii. To właśnie wydobycie węgla brunatnego ukształtowało charakter regionu w stopniu niepowtarzalnym nigdzie indziej w Niemczech. Obecnie branża ta przeżywa przełom.

Przemysł samochodowy, technika ruchu drogowego

Region Berlina i Brandenburgii pozwala na optymalne przemieszczanie się na drogach, po szynach i w powietrzu. Region stołeczny dostarcza części dla przemysłu samochodowego i w ostatnich latach działa na pełnych obrotach. Dzięki Brandenburskiemu Uniwersytetowi Technicznemu (BTU), prowadzącym prace badawczo-rozwojowe, miasto dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Wytwarzanie, obróbka i przetwórstwo metali / mechatronika

Przemysł metalowy i stalowy to tradycyjnie jedna z kluczowych gałęzi gospodarki niemieckiej. Cottbus oferuje tej branży silnie ukierunkowanej na eksport bezpośredni dostęp do rynków Europy Środkowo-Wschodniej - z jakością „Made in Germany”. Region Cottbusu jest dla tej branży lukratywnym miejscem produkcji.

Wspierane ze środków federacji i kraju związkowego Brandenburgia w ramach wspólnego zadania:
„Poprawa regionalnej struktury gospodarczej“ - GRW - infrastruktura