Gospodarka i technologia energetyczna

Nowoczesny region energetyczny z tradycjami

Region Energetyczny Łużyce

Wielu ludziom Cottbus kojarzy się z energią. „Napięcie“ zapewniają trzy duże elektrownie w regionie. Okoliczne łużyckie złoża węgla brunatnego dostarczają nośniki energii. Ten region energetyczny jak żaden inny region w Niemczech został ukształtowany przez górnictwo węgla brunatnego. Obecnie branża ta przeżywa przełom.
Dzięki zakrojonym na dużą skalę projektom w zakresie rekultywacji, przebudowy miast, surowców odnawialnych oraz alternatywnego pozyskiwania energii Łużyce stają się innowacyjnym "realnym laboratorium" na wschodzie Republiki Federalnej Niemiec. Tu prowadzi się badania, tworzy nowe rozwiązania, tu odbywa się produkcja. Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU) i Łużycka Szkoła Wyższa (HL) nadają tym pracom nieustanny rytm, będąc przy tym dynamicznym laboratorium badawczym.

Korzyści dla inwestorów

 • Centrum Regionu Energetycznego Łużyce
 • Wysoko wykwalifikowany personel dzięki specjalistycznemu wykształceniu
 • Atrakcyjna struktura kosztów, np. za najem powierzchni biurowej
 • Najwyższe stawki dofinansowania w Europie

Nauka, badania, sieci kooperacyjne (wyciąg)

 • Możliwości badawcze na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym (np. Institut Energietechnik) (Instytut Techniki Energetycznej), w Centrum für Energietechnologie (CEBra) (Ośrodek Technologii Energetycznej), w Forschungszentrum Landschaftsentwicklung und Bergbaulandschaften (FZLB) (Centrum Badawcze ds. Rozwoju Krajobrazu i Terenów Kopalnianych)
 • Kształcenie wybitnych specjalistów na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbusie m.in. w zakresie budowy maszyn, elektrotechniki, inżynierii gospodarczej, nauki o środowisku, technologii procesów przetwórczych
 • Wielostronna tematyka badawcza i rozwojowa:
  polityka energetyczna, planowanie i eksploatacja elektrowni, źródła energii, wytwarzanie energii, ciepłownictwo, formy energii odnawialnej, ochrona środowiska
 • Energia jako kluczowe zagadnienie badawcze:
  przemiana, przesył i wykorzystanie energii
 • Liczne sieci i inicjatywy nt. energii/środowiska:
  Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI) (Brandenburska Inicjatywa Technologii Energetycznej), Netzwerk Energiewirtschaft/Energietechnologie - EWET (Sieć Gospodarki i Technologii Energetycznej), Solarregion Berlin-Brandenburg e.V. (Region Solarny Berlin-Brandenburgia), CEBra e.V., Bundesverband Wärmepumpe e.V. (bwp) (Stowarzyszenie Federalne Pompa Cieplna)

Przedsiębiorstwa

 • Wielcy wytwórcy energii, jak Vattenfall Europe Mining & Generation AG i Envia Mitteldeutsche Energie AG mają swoją siedzibę w Cottbusie
 • Również das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (Krajowy Urząd ds. Górnictwa, Geologii i Surowców)
 • W promieniu 200 km znajdują się wszyscy znaczący dostawcy energii w nowych krajach związkowych
 • Działają tu ważne małe i średnie przedsiębiorstwa z zakresu wydobycia węgla, wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji energii

Wybrane przedsiębiorstwa

Allgemeine Informationen

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
Ansprechpartner
Ralf Beyer
Telefon
+49 (0) 355 72 99 13 16
E-Mail-Adresse