K wopśimjeśoma Sorben – Wenden

Zapśimjeśe Sorben bazěrujo na latinizěrowanej formje Surbi abo Sorabi, kenž pochada wot słowjańskorěcnego sebjepomjenowanja Serbow ako Serbja resp. Serby. Ako prědny jo frankski chronikaŕ Fredegar we lětoma 631/632 jaden słowjański kmjeń Surbi naspomnił.

1Dwojorěcnosć w młogich wobłukach
2Dolnoserbski źiśecy ansambel
3Źěl kšasneje lapy
1Dwojorěcnosć w młogich wobłukach
2Dolnoserbski źiśecy ansambel
3Źěl kšasneje lapy

Zapśimjeśe Wenden ma swoje korjenje pla romskeju stawiznarjowu Pliniusa staršego a Tacitusa a grjekskego geografa Ptolemaiosa, kotarež su w prědnem stolěśu wšykne słowjańske kmjenje mjazy Karpatami a Baltiskim morjom ako Veneti pomjenili. Gornoserby maju toś te zapśimjeśe za pejoratiwne, a togodla njewužywaju to słowo wěcej za sebjepomjenowanje. Dolnoserby pak wužywaju wobej nimskorěcnej słowje w nimskich rozgronach paralelnje. Jo cele jasne, až w serbskej rěcy te rozdźěle žednu rolu njegraju a bźez wuznama su, dokulaž Serby se w swojej rěcy mjazysobu ako Serb abo Serbowka pomjenju a swoj lud ako serbski.