Statystyka komunalna obok statystyki federalnej i statystki kraju związkowego jest częścią ogólnego systemu statystyki urzędowej. W Niemczech należy ona do infrastruktury informacyjnej państwa demokratycznego. Duże miasta uprawiają statystykę komunalną na własną odpowiedzialność (art. 28 ust. 3 ustawy zasadniczej), korzystając ze swojego prawa i spełniając obowiązek regulacji spraw miejscowej wspólnoty. W ten sposób miasta dla siebie i dla swoich obywateli zdobywają ugruntowaną w oparciu o liczby wiedzę, której potrzebują do komunalnego planowania i decydowania.
(Źródło: Wikipedia)

Zadania placówki statystycznej

 • Przygotowanie danych statystycznych miasta Cottbus
  • Statystyka urzędowa (ludność, mieszkania, działalność budowlana, sprawy socjalne itp.)
  • Podział małoprzestrzenny; urzędowy rejestr ulic
  • Analiza i opracowanie statystyki kraju związkowego
  • Statystyka porównawcza Cottbusu z innymi miastami
  • Publikacje statystyczne miasta Cottbus
   (roczniki statystyczne, sprawozdania kwartalne, zeszyty specjalne i.in.)
 • Analizy wybranych zakresów tematycznych

Allgemeine Informationen

Ansprechpartner
Kierownik placówki statystycznej: Frau Kappel
Anschrift
Statistikstelle
Technisches Rathaus
Karl-Marx-Str. 69
D-03044 Cottbus
Telefon
+49 (0)355-6122898
Fax
+49 (0)355 -612 132898