Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur – Szkoła Języka i Kultury Dolnołużyckiej

Od 1992 roku szkoła podlega resortowi kultury Urzędu Miasta, gdzie uzyskała status samodzielnego wydziału Uniwersytetu Ludowego (Volkshochschule), przy czym jej ludowy charakter należy rozumieć w sensie narodowym, etnicznym. Celem jej działalności jest bowiem rewitalizacja języka i kultury serbołużyckiej w kręgu najmłodszej i średniej generacji, zachowanie i rewaloryzacja, popularyzacja, stabilizacja polityczno-społeczna i socjolingwistyczna.

Szkoła znajduje się na terenie Liceum Dolnołużyckiego. Tu odbywają się: wykłady, seminaria, warsztaty, spotkania oraz kursy językowe. Będąc jedyną w swoim rodzaju szkołą w Brandenburgii i Saksonii obejmuje równocześnie swoją działalnością cały teren Dolnych Łużyc.

Jest placówką, gdzie uczy się i doskonali język dolnołużycki, zdobywa się wiedzę o Łużycach i ich mieszkańcach. Można się też uczyć języka polskiego, porównując go z językiem serbołużyckim lub innymi językami słowiańskimi. Organizowane są spotkania na temat Euroregionu oraz problematyki integracji i globalizacji wspólnej Europy, szczególnie w kontekście mniejszości narodowych.

Na życzenie uczestnik kursu może otrzymać certyfikat. Szkolenia specjalne poswiadczają partnerskie placówki i urzędy, do których należą: kuratoria, regionalne zrzeszenia turystyczne oraz ABC - łużycki wydział pedagogiczno-metodyczny podlegający Ministerstwu Oświaty.

"Rěcna sula" – jak się ją potocznie nazywa - jest dostępna dla Łużyczan i dla Niemców, niezależnie od wieku i wykształcenia. Można powiedzieć, że wraz z pozostałymi instytucjami serbołużyckiej mniejszości narodowej jest nośnikiem "łużyckości" i to nie tylko wśród inteligencji, ale przede wszystkim wśród ludności pochodzenia wiejskiego.

Podstawą pracy są wiedza, zrozumienie, tolerancja, docenienie wartości kultury łużyckiej jako elementu wzbogacającego region, Brandenburgię i całe Niemcy.

Volkshochschule – Uniwersytet Ludowy

Uniwersytet Ludowy jest instytucją działającą na podstawie Ustawy o Szkolnictwie (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz) i członkiem Brandenburskiego Związku Uniwersytetów Ludowych (Brandenburgischer Volkshochschulverband). Uniwersytetowi podlegają: Szkoła Języka i Kultury Dolnołużyckiej (Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur) oraz Planetarium.