Partnerstwa z innymi miastami

Partnerstwa z innymi miastami dają mieszkańcom szansę lepszego poznania się. Istnieją one dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do nawiązywania kontaktów w obrębie stowarzyszeń, szkół, przedszkoli, jak również w zakresie administracji.

Cottbus utrzymuje kontakty partnerskie z dziewięcioma miastami w Europie, z czego dwa zostały zainicjowane w latach dziewięćdziesiątych.

Stowarzyszenia partnerskie utrzymują dobre kontakty na szczeblu miejskim z miastami: Montreal (FR), Zielona Góra (PL) oraz Lipieck (RUS).

Cottbus koncentruje się na pracy partnerskiej, skupionej przede wszystkim wokół danych projektów.

Łączy nas szczególna więź z miastem Zielona Góra, która wynika z bezpośredniej bliskości oraz prawie trzydziestu lat wymiany doświadczeń. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie wsparcia finansowego dla Euroregionu „Spree – Neiße – Bober / Sprewa – Nysa - Bóbr“ w obrębie Small-Project-Fund z inicjatywy INTERREG III-A (www.euroregion-snb.de).

Co roku na początku września z okazji Święta Miasta (Winobranie) w Zielonej Górze burmistrzowie obu miast podpisują roczne porozumienie.