Położenie miasta na krawędzi regionu, wzdłuż granicy z Polską, do tej pory uznawane za niekorzystne, okazuje się dla Cottbus korzystne wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej.

Cottbus znajduje się w centrum pomiędzy metropolią Berlina i takimi miastami jak: Drezno, Lipsk, Poznań oraz Wrocław, zachowując swoje atrakcyjne położenie w sercu Europy.

Nasze miasto jest korzystnie położone, a dzięki włączeniu w europejskie sieci połączeń drogowych może rozwijać swoją gospodarkę.

Urząd Miasta wraz z administracją Brandenburgii, świadcząc usługi, stara się stworzyć jak najlepsze warunki dla osiedlających się firm i inwestorów.

Cottbus chciałoby stać się miastem z międzynarodową atmosferą, stawiając przy tym na pracę partnerską pomiędzy miastami, odnoszącą się szczególnie do danych projektów, w której udział bierze 9 gmin w Europie, jak również na aktywne współdziałanie w polsko-niemieckim Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" (www.euroregion-snb.de).

Obszary zadań projektu „Stosunki międzynarodowe":

  • koordynacja stosunków z dziewięcioma miastami partnerskimi pod względem godspodarki, środowiska, wymiany młodzieży, kultury w ścisłej współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami itp.;
  • praca w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr", np. inicjowanie projektów z uwzględnieniem interesów miasta Cottbus, współpraca stowarzyszeń itp.;
  • kierowanie i koordynacja działań miejskich związanych z UE, opieka nad europejskimi specjalistycznymi partnerstwami, jak np. INTERREG III B „CADSES" pod tytułem „IdeQua";
  • wyszukiwanie środków pomocy do programów bezpośrednich UE dla związków, stowarzyszeń, szkół itp.;
  • polityka dotycząca Europy oraz interesów Europy w najważniejszych stowarzyszeniach miejskich;
  • organizacja i opieka nad programami wizyt delegacji międzynarodowych;
  • organizacja i opieka nad programami wizyt delegatów miasta Cottbus za granicą;
  • stosunki administracji z organizacjami dotyczące tematyki europejskiej;
  • udzielanie informacji gościom z zagranicy.