Telefony alarmowe

Telefon
Policja: 110
Straż pożarna/lekarz pogotowia ratunkowego: 112

Połączenie z numerem telefonu alarmowego jest bezpłatne. Również z telefonu komórkowego należy dzwonić bez wybierania numeru kierunkowego.

Szpital/leczenie w razie nagłej potrzeby - Klinika Carl Thiem

Anschrift
Carl-Thiem-Klinikum
Thiemstraße 111
D - 03048 Cottbus
Telefon
(0049) 355 / 46 0
(0049) 355 / 46 29 59 (Telefon zaufania)
Link zur Homepage
E-Mail-Adresse