W ramach projektu Interreg „Zachowanie i wykorzystanie historycznych parków krajobrazowych w Branitz i Zatoniu“ zostały zrewitalizowane następujące elementy krajobrazu parku:

1.Oczyszczenie terenu wokół pałacu i oranżerii z samosiejek

Kamil Jagowski

2. Usunięcie drzew zagrażających upadkiem

3. Oczyszczenie osi widokowych

4. Odtworzenie i utwardzenie sieci alejek parkowych

5. Postawienie kopii rzymskiego sarkofagu przed oranżerią

6. Nowe nasadzenia

7. Oczyszczenie stawu z Wyspą Marii w północno - zachodniej części parku

8. Montaż trzech białych mostków na strumieniu Dłubnia oraz jednego przy Wyspie Marii

9. Oczyszczenie kamieni pamiątkowych z inskrypcjami

10. Oczyszczenie wzgórza widokowego z samosiejek oraz odtworzenie spiralnej ścieżki prowadzącej na szczyt

11. Oczyszczenie i zabezpieczenie groty romantycznej pod wzgórzem

12. Budowa budynku informacji turystycznej w północnej części parku

13. Ocembrowanie stawu w południowo-zachodniej części parku

14. Budowa muru wzdłuż północnej granicy parku

Obecne prace obejmują:

1. Dokończenie trejażu pomiędzy ruinami pałacu i oranżerią, w którym będzie znajdować się letni ogródek

2. Prace wykończeniowe wewnątrz budynku oranżerii: przygotowywanie głównej sali kawiarenki oraz zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz gości kawiarni

3. Parking przy budynku informacji turystycznej

4. Odtworzenie dawnej „psiej bramy”

W planie rewitalizacji parku pozostały:

1.Naprawa fontanny przed budynkiem pałacu oraz postawienie w jej środku rzeźby „Chłopca z Łabędziem” autorstwa Teodora Kalide

2. Naprawa fontanny treflowej przed budynkiem oranżerii

3. Montaż altany różanej na wzgórzu widokowym

4. Montaż tablic informacyjnych przy najważniejszych obiektach parkowych

5. Postawienie rzeźby dzika kalidońskiego przy stawie w południowo-zachodniej części parku

6. Postawienie rzeźby Greczynki przed oranżerią