Z inycjatywy burmistrza miasta Paula Wernera oraz Związku Upiększania, przed ponad stu laty – w 1898 r., założono pierwszy w Cottbus park miejski na podmokłym terenie. Staw „Amtsreich" wewnątrz parku zalożono już w 1600 roku w celu hodowli ryb. Dalsza rozbudowa na tym terenie nastąpiła w latach 1914 - 1935. Kształtowanie obszaru brzegowego rozpoczęto w 1954 roku podczas wystawy „Zieleń i Kwiaty nad Sprewą” (Grünen und Blühen an der Spree). Zasadzono wiele krzewów i rozbudowano labirynt dróżek w pobliżu elektrowni spalinowej. Dzisiaj można oglądać ten objekt na nowo we wspaniałej starej oprawie z roku ok. 1900.