Gotycki kościół z XV wieku, położony na starówce, jest największym kościołem na Dolnych Łużycach – stanowi miejsce pamięci, komunikacji, ale także kultury i spotkań.

Obok mszy w niedziele i święta, odbywają się tutaj imprezy z okazji szczególnych wydarzeń kościelnych i społecznych.

Imprezy muzyczne, oratoria i koncerty organowe, muzyka chóralna i kameralna, ale również przedstawienia teatralne, odbywające się w kościele, zaliczane są od dawna do najważniejszych wydarzeń kulturalnych miasta.

Także wystawom, przeważnie poświęconym ekumenicznemu programowi „Sprawiedliwość, pokój i ocalenie Stworzenia”, towarzyszą różne imprezy.

Anschrift
Oberkirche St. Nikolai
Oberkirchplatz 1
D - 03046 Cottbus
Telefon
(0049) 355 24714
Link zur Homepage