Kościół Klasztorny, nazwany również Kościołem Wendyckim, jest świadectwem dzałania mnichów franciszkańskich w Cottbus. Jeden z najstarszych kościołów na terenie miasta wybudowany został pomiędzy XIV i XVI wiekiem jako gotycka budowla ceglana. Klasztor jest ważną pamiątką historii Cottbus – znajduje się tu płyta grobowca założyciela miasta ze znakiem raka, który do dziś jest miejskim herbem. Od 1 października 1998 roku kościół jest miejscem nowej ewangelickiej wspólnoty klasztornej. Z dawnych czterech samodzielnych wspólnot kościelnych powstała jedna większa jednostka, do której obecnie należy ponad 5000 członków.

Anschrift
Klosterkirche
Klosterplatz 1
D - 03046 Cottbus
Telefon
(0049) 355 24825