Drzewko majowe – „Majski bom”

Drzewko majowe – „Majski bom”
Drzewko majowe – „Majski bom”

Drzewko majowe i majowe łodygi ze świeżą zielenią symbolizują ducha wzrostu, zdrowia i płodności. W ludowych kalendarzach różnych ludów pierwszy maja był momentem przełomowym, rozpoczynał bowiem okres letni.

Pośrodku miejscowości ustawione i strzeżone drzewko majowe jest centrum życia całej społeczności.

W wielu miejscowościach młodzież stawia drzewko majowe 30 kwietnia wieczorem, w niektórych rankiem pierwszego maja.

Do czubka kilkumetrowego, obłupanego z kory pnia wtyka się zieloną brzozę, poniżej zawiesza się dwa lub trzy wieńce z kolorowymi wstążkami. Pień obwija się często długą zieloną girlandą.

Drzewko majowe w pierwszą noc musi być dobrze pilnowane. Jeśli uda się komuś z innej wsi ściąć je, a nawet ukraść, oznacza to hańbę dla całej wioski. Wówczas nie wolno przez następne siedem lat stawiać tam drzewka majowego.