Wutšobnje witamy do Chóśebuza!

My mamy možnosći za pśewjezenje Wašogo zarědowanja. Daś su to zejźenja a kongrese abo zarědowanja kaž shows abo koncerty – Chóśebuz jo atraktiwna městnosć z wjelorakimi možnosćami za swojich gosći. Na slědujucych stronach možośo sebje sami wobraz tworiś wo swojich možnosćach wu nas!

zejźenja /kongrese

Chóśebuz porucujo wjelorake a atraktiwne možnosći za wšakorake schadowańske potrěbnosći. My mamy dwa objekta:

  • Wjelike wiki Chóśebuz / Messe Cottbus
  • Měsćańska hala Chóśebuz / Stadthalle Cottbus

Poglědajśo raz za kulise a pśeznańśo se wo atraktiwnych možnosćach.

Shows / koncerty

Waše gwězdy mogu wu nas w halach wjelikowikow - Messe Cottbus - z kapacitu až do 5.100 wosobow wustupiś.

Žurla Měsćańskeje hale - Stadthalle – ma až do 2.400 městnow a kužde zarědowanje raźi se ako wosebny ewent. My źěłamy rady za Was!

KinOh / kino

Wot měrca 2003 jo Měsćańska hala z kinoweju plachtu wugotowana a porucujo se z togo casa ako filmowe źiwadło. Woglědajśo sebje to raz!

Za wšykne pšašanja stoje Wam kompetentne partnarje k dospoziciji.

Anschrift
CMT Cottbus Congress, Messe und Touristik GmbH
CMT Chóśebuz, kongrese, wjelikowiki a turizm t.z.w.r.
Vorparkstr. / Pśedparkowa droga 3
03042 Cottbus / Chóśebuz
Telefon
0355 / 75 42-127
Fax
0355/ 75 42-130