Chóśebuz jo olympiadowe zepjeranišćo za sportowe discipliny tornowanje, lažkoatletika, boksowanje a kolasowanje. Mjazynarodnje znate sportlarje su z Chóśebuza.

Za aktiwny sport w lichotnem casu porucyjo se zajmcam

  • 49 sportnišćow / stadijow
  • 50 sportowych halow
  • 20 tenisowanišćow
  • 1 rejtowanišćo
  • 70 kjaglowanišćow a bowlingowych cerow
  • 5 stśělanišćow
  • 1 płuwarni
  • 1 kupanišćo
  • 4 kupańskich jazorow
  • 1 cołnikowy dom

Woni se wužywaju teke wot 122 Chośebuskich sportowych towaristwow.