Punkt kontaktowy "Partnerstwa miast Cottbus/Chóśebuz - Zielona Gόra"

Zadania Punktu Kontaktowego

  • Organizacja i prowadzenie Punktu Kontaktowego Współpracy Polsko-Niemieckiej w Cottbus/Chóśebuz w ramach projektu INTERREG VA „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Cottbus i Zielonej Gόry“
  • Planowanie koncepcyjne i przeprowadzanie polsko-niemieckich projektów z podmiotami z obszaru społeczno-kulturalnego
  • Planowanie i zarządzanie budżetem w projekcie INTERREG.
1 Spotkanie podczas Winobrania
2 Transgraniczny Dzień Dziecka
3 Spotkania muzyczne
1 Spotkanie podczas Winobrania
2 Transgraniczny Dzień Dziecka
3 Spotkania muzyczne
Ansprechpartner
Kierownik "Punktu Kontaktowego Współpracy Miast Cottbus/Chóśebuz - Zielona Gόra"
Ewa Małys
Ostrower Straße 7
03046 Cottbus
Telefon
+49 355 4990844
E-Mail-Adresse

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020