Zadania Punktu Kontaktowego

  • Organizacja i prowadzenie Punktu Kontaktowego Współpracy Polsko-Niemieckiej w Cottbus/Chóśebuz w ramachprojektów INTERREG VA:

    • „Podniesienie jakości współpracy miast partnerskich Cottbus i Zielonej Gόry“(01.01.2017-31.08.2020)

    • „Modelowe wsparcie osób niepełnosprawnych i seniorów“ (01.01.2020-31.12.2022)

    • „Tolerancja nie zna granic“(01.07.2020.-31.12.2022)

  • Planowanie koncepcyjne i przeprowadzanie polsko-niemieckich projektów z podmiotami z obszaru społeczno-kulturalnego

  • Planowanie i zarządzanie budżetem w projekcie INTERREG.